Kursbeskrivelse

Mikroøkonomi I

Introduksjon

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i økonomisk tankegang og prinsippene for hvordan markedene fungerer. Du vil studere hvordan bedrifter og individer oppnår økonomiske resultater gjennom sine valg, og få en forståelse av hvordan samfunnets ressurser fordeles i en markedsøkonomi.

Kursets innhold

 • Økonomiske valg
 • Nyttemaksimering
 • Profittmaksimering
 • Tilbud og etterspørsel
 • Frikonkurranse
 • Bransjedynamikk
 • Prisenes rolle
 • Markedsmakt - monopol og oligopol
 • Velferdsteori og Pareto-effektivitet
 • Spillteori
 • Optimering av funksjoner

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
 • Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%