Kursbeskrivelse

Psykologi, organisasjon og ledelse

Introduksjon

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstakning. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kursets innhold

 • Tema på individnivå:
  • Hva kjennetegner mennesker og hvordan opplever vi oss selv og andre?
  • Motivasjon og prestasjon
  • Engasjement, tilfredshet, mestring og stress.
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
 • Tema på gruppenivå:
  • Arbeid i grupper og samhandling.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hva er en organisasjon og hvordan kan livet i organisasjoner forstås?
  • Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser.
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederstil (atferd) og lederes egenskaper.
  • Kjønn og ledelse
  • Ledelse tilpasset situasjonen.
  • e-ledelse
 • Andre tema:
  • Mangfold i arbeidslivet.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan man kan ta gode beslutninger og unngå feilkilder.
 • hvordan organisasjoner kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres ytelse blir maksimal.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan sikre seg gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og samspill med andre forøvrig.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom å lære selvledelse.
 • e-ledelse

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%