Kursbeskrivelse

Statistikk for økonomer

Introduksjon

Statistikk er et grunnleggende statistikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.

Kursets innhold

 • Beskrivende statistikk
  • kap.  1
 • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
  • kap.  2 -4
 • Sannsynlighetsfordelinger og estimering
  • kap.  5 - 8 bortsett fra Poisson-fordelingen, Opsjoner og Lotterimodellen
 • Hypotesetesting
  • kap.  9
 • Parametriske og ikke-parametriske tester
  • kap. 10 bortsett fra Wilcoxons test
 • Samvariasjon
  • kapittel 11 : enkel lineær regresjon

Læringsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen statistiske begreper og tenkemåte.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%