Kursbeskrivelse

Strategi I

Introduksjon

Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Kursets innhold

  • Hva er strategi?
  • Strategisk analyse (ekstern og intern)
  • Strategi på forskjellige nivå
  • Strategisk innhold
  • Strategiske valg og metoder
  • Internasjonale strategier

Læringsmål

Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer.

Eksamensform

  • Flervalgseksamen: 100%