Kursbeskrivelse

Strategi

Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske metoder og utvikle en forståelse for strategiske tenking. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

Kursets innhold

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Organisering
 • Innovasjon og digitalisering
 • Konsernstrategi
 • Samarbeidsstrategier
 • Internasjonal strategi

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategiske problemstillinger og kunne identifisere og analysere hvilke elementer som er viktige i en bedrifts evne til å skape verdi. Studentene vil lære ulike strategiske tilnærminger og diskutere implikasjoner for disse for valg, implementering og struktur. Studentene skal opparbeide forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring, herunder kommer også betraktninger om bærekraft og hvordan dette bidrar til utviklingen av virksomheten som en helhet.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 60%
 • Flervalgseksamen: 40%