Kursbeskrivelse

Anvendt retorikk

Introduksjon

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Kursets innhold

  • Virksomhetsretorikk i samtidskulturen
  • Identifisere retoriske strategier
  • Retorisk situasjon
  • Kritisk tilnærming til retoriske handlinger
  • Evaluere og kritisere organisasjoners eller personer i offentligheten sin retorikk
  • Retorikk rundt utvikling og opprettholdelse av identitet
  • Retorikk om utfordringer
  • Retorikk om risiko i organisasjoner
  • Kriseretorikk
  • Organisasjonsretorikk for internt publikum

Læringsmål

Studenter som gjennomfører kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere, bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sine organisasjoner eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Eksamensform

  • Presentasjon: 10%
  • Innleveringsoppgave: 60%
  • Skriftlig eksamen: 30%