Kursbeskrivelse

Anvendt retorikk

Introduksjon

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Kursets innhold

 • Retorikkens betydning opp igjennom historien
 • Oppdaterte perspektiver på retorikk i dag
 • Den retoriske situasjonen
 • Kontekstens kraft
 • Identifisere tolkningsrom
 • Kartlegge handlingsrom
 • Identitetsforståelse og identitetsbygging
 • Kriseretorikk
 • Publikumsforståelse
 • Subjektivitet i et mottakerperspektiv

Læringsmål

Studenter som gjennomfører kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere, bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sine organisasjoner eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Eksamensform

 • Hjemmeeksamen: 100%