Kursbeskrivelse

ORG XXX7 Arbeids- og personaljus (planlagt vår 2022)

Introduksjon

HR-medarbeidere, ledere og konsulenter innen tilstøtende fag har mange oppgaver og utfordringer. Blant de viktigste av disse er forhold som berører lover og regler i arbeidslivet. En rekke forhold knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, sykdom, medarbeideres og organisasjoners rettigheter i arbeidsforhold må håndteres i samsvar med lover og rettspraksis. Smidig og korrekt håndtering av nevnte forhold vil øke organisasjoners effektivitet. I dette kurset vil derfor de mest sentrale lover og regler i arbeidslivet bli gjennomgått.

Kursets innhold

 • Arbeidsrettens rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Arbeidsmiljø
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Sykefravær og sykepenger
 • Lønn og permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Permittering
 • Omstilling og nedbemanning
 • Statsansatterett; ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Læringsmål

 • Studentene skal få god kunnskap om sentrale deler av det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.