Kursbeskrivelse

Arbeidsrett

Introduksjon

Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper som er nødvendige for å mestre en ledende stilling innenfor det private næringsliv og offentlig virksomhet.

Kursets innhold

 • Arbeidsrettens særpreg, historikk og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Saksbehandlingsregler
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Lønn og permisjoner
 • Tariffrett

Læringsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Tilegne seg god kunnskap om sentrale regler i arbeidsrett, og
 • opparbeide seg innsikt i rammebetingelser for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor i arbeidslivet.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%