Kursbeskrivelse

Bachelor­oppgave i Creative Industries Management

Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde, som må ha en forankring i studiets faglige innhold.

Læringsmål

Studenten skal lære seg å beherske teorier, vitenskapelig begrepsbruk og metodeanvendelse på ett eller flere av følgende områder:

  • organisering og ledelse av prosjekter og virksomheter innen kreativ næring
  • markedsføring innen kreativ næring
  • bransjespesifikke utfordringer innenfor kreativ næring (bokbransjen, utøvende kunst, kunstbransjen, designbransjen, filmbransjen og musikkbransjen)
  • kultursponsing og samarbeid mellom kultur- og næringsliv
  • kulturbasert stedsutvikling
  • kulturpolitikk og politikk for kreativ næring

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%