Kursbeskrivelse

Bachelor­oppgave i kampanje­planlegging

Introduksjon

Kurset ”Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse” samler trådene i bachelorprogrammet i kommunikasjonsledelse. Studentene forventes å bruke forskningsmetoder i utvikling av kampanjer. Metodene skal sikre at studentene treffer avgjørelser basert på sikker informasjon; i praksis anvendt forskning. Det innebærer å utvikle et opplegg for bacheloroppgaven der studentene kan vise sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Kursets innhold

 • Oversikt over litteratur på feltet
 • Bakgrunn
 • Situasjonsanalyse
 • Strategi: formål og delmål
 • Idemyldring og kreativitet
 • Nøkkelinteressenter
 • Budskapsutforming: strategi og taktikk
 • Tidsplanleggig og budsjettering
 • Iverksettelse
 • Kommunikasjonsmåling og evaluering

Læringsmål

 • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel å utvikle en integrert kommunikasjonskampanje. En slik kampanje kan være utviklet med tanke på å informere, endre holdninger, oppnå en ønsket atferd, eller annet.

Eksamensform

 • Bacheloroppgave: 100%