Kursbeskrivelse

Bachelor­oppgave i Retail Management

Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne oppgaven på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen av sin valgte studieretning.

Læringsmål

Studenten(e) skal vise kunnskaper og forståelse innen strategiske og driftsrelaterte områder innenfor varehandelsledelse som støttes gjennom lærebøker, og som inkluderer kunnskaper som er i front innen valgte område.
Videre skal studentene ha kunnskaper om og vise forståelse for kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
Kort sagt: Kunne begreper, sammenhenger, teorier/modeller i faget varehandelsledelse.

Eksamensform

  • Bacheloroppgave: 100%