Kursbeskrivelse

Bokbransjen og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

Introduksjon

Norsk og internasjonal bokbransje preges av endring og innovasjon som et resultat av digitalisering. Digitaliseringen av bokbransjen foregår både i produksjons-, distribusjons- og konsumpsjonsleddet. Markedet endrer seg raskt og både de etablerte forlagshusene og nye gründere forsøker å utvikle nye tjenester i bokmarkedet. I dette kurset forsøker vi å kartlegge nye forretningsmuligheter i en bransje som tradisjonelt sett har vært svært stabil.

Kursets innhold

 • Verdikjedene for p-bøker og e-bøker
 • Forretningsidéer og forretningsplaner
 • Entreprenøren
 • Digitaliseringen og framtiden
 • Norsk vs engelskspråklig bokbransje
 • PR, salg & markedsføring
 • Markeder og segmenter
 • Litteraturøkonomien
 • Litteraturpolitikk

Læringsmål

Studentene skal:

 • tilegne seg kunnskap om norsk og internasjonal bokbransje.
 • få forståelse for hva som kjennetegner entreprenørskap.
 • forstå produksjonsprosessen, pengestrømmene og kommunikasjonsprosessene i store konsern og små nystartede bedrifter.
 • kunne forklare samspillet mellom stat og marked, og hvilke rammevilkår dette legger for de forskjellige aktørene i bransjen.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 60%
 • Skriftlig eksamen: 40%