Kursbeskrivelse

DIG XXX6 Databasert kundeinnsikt (planlagt vår 2022)

Introduksjon

Dette er et avansert kurs hvor studentene skal øve seg på å analysere, vurdere, skape og anvende innsikt basert på små og store data. Kurset videreutvikler de ferdighetene og kunnskaper studentene har skaffet seg i tidligere kurs, i tillegg til at det er svært relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.  

Kursets innhold

  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling