Kursbeskrivelse

DIG XXX4 Digital makt og avmakt (planlagt vår 2021)

Introduksjon

Hva er makt? Hvem har makt? Hvem påvirkes på hvilke måter? Kurset tar for seg ulike former for makt og aktører med makt med utgangspunkt i teorier om for eksempel agendasetting, ekkokammer, filterbobler og overvåkning. Kurset tar sikte på å utfordrer studentenes evne til refleksjon, argumentasjon og dybdeforståelse av sentrale elementer og teorier relatert til makt, demokrati, idelogi og politikk. 

Kursets innhold

  • Algoritmens makt, forbrukermakt og medienes makt
  • Bruk og misbruk av Big Data
  • Snille og slemme søkemotorer
  • All makt til Facebook
  • Networks of Outrage and Hope
  • Regulering, lover, regler og personvern
  • Forretningsetikk og samfunnsansvar