Kursbeskrivelse

DIG XXX1 Digital transformasjon og innovasjon (planlagt høst 2019)

Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Spesielt vil kurset utforske hvilke konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser? Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser behov og gir nye muligheter.

Kursets innhold

  • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
  • Verdiskapning og forretningsmodeller
  • Innovasjon i tjeneste- og service
  • Delings- og plattformøkonomi og nettverkseffekter
  • Opplevelsesøkonomi