Kursbeskrivelse

Digitalisering og teknologi i kreativ næring

Introduksjon

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Kursets innhold

  • Hva er digital teknologi?
  • Hva er big data, og hva kan de brukes til i kreativ næring?
  • Hvilken betydning har big data i et samfunnsperspektiv?
  • Algoritmenes betydning i kreativ næring
  • Digitale finansieringsformer i kreativ næring og crowdfunding
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Etikk og nettvett

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hva digital teknologi er, hvordan digitaliseringen skaper særegne vilkår for kreativ næring og skaper muligheter og utfordringer for hvordan man kan operere i ulike deler av den kreative nærings verdikjede.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%