Kursbeskrivelse

Eiendomsmegling II

Introduksjon

Eiendomsmegling II tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling I med fordypning i emnene dekningssalg, jord- og skogbrukseiendommer og skatt. Kvalitetssikring av eiendomsmeglertjenesten og kulturminner er også tema i dette faget.

Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler. Studenten skal også etter gjennomført studium kunne lage rutiner for å sikre at eiendomsmeglingen skjer innenfor de praktiske rammer og de lovbestemte rammer som har betydning for å gjennomføre et korrekt oppdrag.

Kursets innhold

 1. Landbruk og skogbruk:
  • Likheter/forskjeller med boligomsetning
  • Konsesjon/odels betydning for salget
  • Utforming av salgsoppgave/prospekt
  • Markedsføring
  • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 2. Dekningssalg
 3. Kvalitetssikring av meglertjenesten herunder IKT-forskrift / krav til et eiendomsmeglerforetak
 4. Kulturminner
 5. Skatterett
  • Skattelovens regler og Skattedirektoratets takseringsregler om formuesbeskatning av fast eiendom
  • Skattelovens regler om inntektsbeskatning av fast eiendom i eiertid (direkte ligning og indirekte ligning)
  • Skattelovens bestemmelser om beskatning av gevinst og fradrag for tap som oppstår ved realisasjon av fast eiendom
  • Eiendomsskatt
  • Skattesatser som nyttes ved de forskjellige beskatningsformer

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder.
 • I fagområdet skatterett skal studentene få kjennskap til rettsregler om eiendomsskatt, formues- og inntektsbeskatning og grundig kjennskap om rettsreglene om beskatning av gevinst og fradrag for tap ved realisasjon av fast eiendom.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%