Kursbeskrivelse

Eventledelse

Introduksjon

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset inviterer vi den kreative næringen som holder til i Nydalen (TV Norge, Riksteatret, Egmont, Nordisk Film, SONY Music Norway, feelgood, Lydbokforlaget, Bestselgerforlaget, Kulturtanken, SF Kino Storo, m.fl.) til å bidra til et planlagt og studentdrevet event på BI. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Kursets innhold

 • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
 • Teamledelse og -deltakelse
 • Prosjektledelse
 • Bærekraftige eventer
 • HMS og sikkerhet under arrangementer
 • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
 • Økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer
 • Avtaleinngåelser – avtalejuss
 • Økonomistyring; budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om veien fra en eventidé til planlegging, gjennomføring og evaluering av eventet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om organisatoriske, økonomiske og markedsføringsmessige sider ved eventledelse.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 60%
 • Klassedeltakelse: 40%