Kursbeskrivelse

Finansiering av kreativ næring

Introduksjon

Kurset skal gi en innføring i private og offentlige finansieringsformer generelt og i kultursponsing spesielt. Studenten vil bli presentert for sentrale begreper og teoretiske tilnærmingsmåter innenfor disse fagområdene, og det anlegges også et historisk perspektiv på stoffet.

Kursets innhold

 • Kulturens finansieringsformer før og nå
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom kultur og kapital, kunst og kommers, kultur og næring 
 • Markedet som finansieringsprinsipp 
 • Kultursponsing som finansieringsform 
 • Offentlige finansieringsformer 
 • Bedriftsmarkedet for kreativ næring
 • Crowdfunding som ny finansieringsform

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om private og offentlige finansieringsformer i kreativ næring, samt teorier om de historiske sammenhengene og motsetningene som finnes mellom kapital og kultur, børs og katedral. Studenten skal lære seg teorier om kultursponsing, kulturentreprenørskap og crowdfunding. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om økonomien i de forskjellige kreative bransjene.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 60%
 • Skriftlig eksamen: 40%