Kursbeskrivelse

Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet

Introduksjon

I studiet står økonomiske vurderinger svært sentralt. Dette vil også innebære en evne til å verdsette ulike strategier og selskaper under ulike forutsetninger. Et grunnleggende tema er vurdering av verdi basert på kontantstrømmer, risiko og nåverdimetoden. Det er viktig at man klarer å se både sammenhengen med prosjektanalyse og forskjellene i forhold til selskapsverdsettelse. Selv om mye av basisen er lik, er det noen viktig forskjeller det er viktig å være bevisst på.

Kursets innhold

  • Renteregning
  • Kontantstrømmer
  • Risiko og avkastningskrav
  • Lønnsomhetsmetoder
  • Verdivurderingsmodeller
  • Finansieringsmodeller
  • Salg av virksomheter
  • Markedet for finansiering

Læringsmål

Studentene skal ha kjennskap til sentrale begreper som inngår i verdivurdering av virksomheter. Det er viktig at man har kunnskap om de ulike verdivurderingsmetodene og hvordan de henger sammen. Dette innebærer forståelse for begreper som; resultat, kontantstrøm, risiko, avkastningskrav, finansiering, lønnsomhetsmetoder, strategi og marked, exitmodeller ved avhendelse, samt markeder for finansiering.

 

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%