Kursbeskrivelse

Forretningsjus

Introduksjon

Kurset gir studentene en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Studentene får en oversikt over de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om eierformer og bedrifters ansvar (herunder arbeidsgiveransvar), samt kunnskap om kontraktsrettslige reguleringer. Dette innebærer blant annet å lære om hvordan virksomheter startes, driftes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet. Kurset er derfor sentralt for å forstå hvordan virksomheter skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.

Kurset legger særlig vekt på at studentene skal kunne bruke juridisk kompetanse på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet. Virksomheter med god kunnskap om det forretningsjuridiske fagområdet har derfor et stort konkurransefortrinn.

Kurset er tilpasset alle studier ved Handelshøyskolen BI. 

Kursets innhold

Kurset gir en innføring i følgende sentrale forretningsjuridiske emner: 

  • Juridisk metode og oppgaveteknikk
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Penge- og kredittrett

Læringsmål

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det forretningsjuridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%