Kursbeskrivelse

Forretningsjus

Introduksjon

Studentene får en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar, samt kunnskap om kontraktsrettslige reguleringer, gir enhver virksomhet et stort konkurransefortrinn. Kurset gir studentene en oversikt over den rettslige reguleringen og en innføring i hvordan reglene skal tolkes. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er tilpasset alle studier på BI.
 

Kursets innhold

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtalerett
  • Hovedpunkter i kjøpsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Penge- og kredittrett

Læringsmål

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det forretningsjuridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%