Kursbeskrivelse

Innsiktsdrevet kommunikasjon

Introduksjon

Innsikt om målgruppen er stadig viktigere i dagens kommunikasjonsmiljø. Ved å analysere data og anvende innsikt i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger oftere i oppgave å samle inn informasjon og utvikle innsikt om komplekse problemer. Når det gjelder byråer blir verdien i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging.

I dette kurset er den generelle målsetningen å gi studenter som studerer PR og markedskommunikasjon forståelse av disse datadrevne metodene/analyseverktøyene. Dette vil gi de evnen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlede data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe fornuftige beslutninger om markedsføring og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kursets innhold

1. Innledning: Hvorfor innsikt
Denne delen av kurset vil vise hvor innsikt vil påvirke utvikling av kommunikasjonsstrategier og presentere fremskritt innen generering og utnyttelse av små og «Big data». Studentene vil få innsikt i anvendelsen av slike tilnærminger til datadrevne kampanjer, og de vil utvikle forståelse for hva data er, og hvilke muligheter og utfordringer data har.

2. Bruk av «Big Data») for utfordringer i næringslivet
Studentene vil få en dypere forståelse av begrepet «Big Data» og mulighetene for å få maksimalt utbytte av masse-informasjon og de "mining-teknikkene" teknologien har muliggjort. Vi vil fokusere på potensialet slike data-mining teknikker har i forhold til generering av innsikt, samt design, implementering og måling av våre tiltak.

3. Verktøy for å generere innsikt
I disse timene/forelesningene skal studentene jobbe praktisk med flere nye medier for å lære måter å utforske aktuelle emner. Slik skal de finne ut av med hva interessentgrupper snakker om og er opptatt av, analysere fan-/tilhengersider, undersøke vennskapsforbindelser og lære å forstå nettstedstrafikk og nettverk. 

4. Avanserte emner
Studentene vil lære om dagsaktuelle teknikker for analyse av data, samt nyere teknologi som kan potensielt spille en større rolle i kommunikasjonsarbeid. 

5. Presentasjon av innsikt
Deltagerne få lære om å presentere sin innsikt for et bredere publikum. Vi vil diskutere utfordringen med å finne en avveining mellom publikums behov og egnede datapresentasjoner. Både prinsipper for å strukturere argumenter og verktøy for datapresentasjon, inkludert rapporter, dashboards, visualiseringer og nøkkeltall vil bli forklart.

Læringsmål

  • Studentene skal utvikle forståelse for dataenes rolle i dagens markedsføring og kommunikasjonsmiljø og skal bli fortrolige med moderne metoder for å planlegge og gjennomføre undersøkelser.
  • Deltakerne skal lære nye tilnærminger til datainnsamling og måter å oppnå innsikt fra disse dataene; fra visuelle presentasjoner til nettverksanalyse av data fra nye online medier, som Facebook, Twitter eller Google.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 40%
  • Presentasjon: 60%