Kursbeskrivelse

Innsiktsdrevet kommunikasjon

Introduksjon

Innsikt er en stadig økende suksessfaktor i dagens kommunikasjonsmiljø(er). Ved å analysere og implementere dem i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle (/vellykkede) og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger stadig oftere i oppgave å samle og utvikle innsikt i komplekse problemer. Og når det gjelder byråer, blir verdien i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging.
I dette kurset er den generelle målsettingen å gi studenter som studerer PR og markedskommunikasjon disse innsikts- og datadrevne metodene/analyseverktøyene som er nøkkelen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlete data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe virkelighetsnære beslutninger innen forretningsførsel og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kursets innhold

1. Innledning: Hvorfor innsikt
Den forelesningen vil ta opp innsiktens betydning for kommunikasjonsstrategier og presentere fremskritt innen generering og utnyttelse av små og «Big data». Studentene vil få innsikt i anvendbarheten av slike tilnærminger i datadrevne kampanjer, og de vil utvikle forståelse for hva data er, og hvilke muligheter og utfordringer data har.

2. Opinionsforskning og påvirkeres betydning
Studentene vil lære om prosesser i opinionsdannelse og den betydning påvirkere har i disse online-former (som påvirknings/overtalelses-markedsføring) innen kommunikasjon.

3. Bruk av «Big Data») for utfordringer i næringslivet
Denne forelesningen vil gi studentene en dypere forståelse av begrepet «Big Data» og mulighetene for å få maksimalt utbytte av masse-informasjon og de "mining-teknikkene" teknologien har muliggjort. Denne forelesningen vil spesielt se på det potensialet slike data har i forhold til strategisk innsikt, implementering og måling av «data mining».

4. Verktøy for å generere innsikt
I disse timene/forelesningene skal studentene jobbe praktisk med flere nye medier for å lære måter å utforske aktuelle emner på. Slik skal de finne ut av med hva interessentgrupper snakker om og er opptatt av, analysere fan-/tilhengersider, undersøke vennskapsforbindelser og lære å forstå nettstedstrafikk og «interconnectedness». Både standardtilnærminger og «data-mining»-tilnærminger for å samle innsikt om disse nettstedene vil bli diskutert.

5. Presentasjon av innsikt
I den siste forelesningen vil deltagerne få lære om å presentere sin innsikt for et bredere publikum. Vi vil diskutere utfordringen med å finne en avveining mellom publikums behov og egnede datapresentasjoner. Både struktureringsprinsipper for argumenter og verktøy for datapresentasjon, inkludert rapporter, dashboards, visualiseringer og «key metrics» vil bli forklart.

Læringsmål

  • Studentene skal utvikle forståelse for dataenes rolle i dagens markeds- og kommunikasjonsmiljø og skal bli fortrolige med moderne metodologi/metoder for å planlegge og formulere forskningsspørsmål, både for praktiske så vel som for akademiske sammenhenger.
  • Deltakerne skal lære nye tilnærminger til datainnsamling og til å oppnå innsikt fra disse dataene; fra persepsjonsstudier til teknikker for å oppnå innsikt gjennom nye online medier, slik som Facebook, Twitter eller Google.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 40%
  • Presentasjon: 60%