Kursbeskrivelse

Introduksjon til Retail Management

Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i alle landes fylker med unntak av Oslo. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom. Rammene rundt dette faget vil være bransjekunnskap innen varehandel, digitalisering og kundeforståelse.

Kursets innhold

 • Hva er Retail?
 • Varehandelen i vekst og omstilling
 • Bransjeforståelse
 • Teknologi og digitalisering i varehandel
 • Markedsføring i varehandel
 • Kundeforståelse, kundetilfredshet og lojalitet
 • Fremtidens forbrukermarked – den nye kunden
 • Butikkens fremtid: butikkens nye rolle
 • Varehandel i nye kanaler
 • Forbrukertrender

Læringsmål

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, Retail manager, franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene, dens oppbygging og aktørene innen varehandelen, samt rammebetingelsene for handel i Norge. Studentene skal også tilegne seg god kundeforståelse og oppnå innsikt i hvordan trender påvirker varehandelen. Med stadig ny teknologi og digitalisering, skal studentene kunne identifisere hvilke muligheter og utfordringer varehandelen står overfor. Videre skal studentene ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen. 

Eksamensform

 • Flervalgseksamen: 10%
 • Innleveringsoppgave: 30%
 • Skriftlig eksamen: 60%