Kursbeskrivelse

Jus for kreative næringer

Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emner som er av betydning i kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kursets innhold

 • Oversikt over immaterialretten
 • Relevant avtalerett og kontraktsrett. Noe skatterett.
 • Organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
 • Eneretter og konkurransebeskyttelse
 • Jus i sosiale medier
 • Jus i kulturinnovasjon (kulturelt entreprenørskap)
 • Opphavsrett til åndsverk i kulturlivet, særlig med henblikk på bransjene;
 • Bokbransjen
 • Musikkbransjen
 • Filmbransjen
 • Scenekunst og orkester
 • Galleri og museum

Læringsmål

Studentene skal få en oversikt over reglene for de ulike organisasjonsformer og generelle kontraktsrettslige regler. De skal få kunnskap om de immaterielle rettigheter og tilegne seg særlig forståelse for opphavsrett. Studentene skal i tillegg ha kjennskap til juridiske utfordringer knyttet til de ulike bransjene i kulturlivet.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%