Kursbeskrivelse

Jus og eiendomsmegling

Introduksjon

Kurset er en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.
De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. Kurset fokuserer først og fremst på det eiendomsmeglingsfaglige og er dermed spesielt tilpasset eiendomsmeglerstudiet.

Kursets innhold

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Erstatningsrett
  • Eiendomsmeglingsrett
  • Eierformer
  • Praktisk eiendomsmegling, herunder salgsoppgave, visning og byggeteknikk.

Læringsmål

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket og byggtekniske som har betydning spesielt for utøvere av eiendomsmegleryrket.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%