Kursbeskrivelse

Kommunikasjon

Introduksjon

Dette kurset er et introduksjonskurs for studenter som er interessert i public relations og markedskommunikasjon. Kurset dekker kommunikasjonsfaglig historie, det sentrale teoriapparatet i kommunikasjon, kontekster for kommunikasjon, og utfordringer som kommunikasjonsstudenter må være kjenne til. Studentene møter mange slags kommunikasjonsformer som anvendes i organisasjoner: personlig kommunikasjon, kommunikasjon i grupper, konsernkommunikasjon, markedsføring, organisasjonskommunikasjon, massekommunikasjon og interkulturell kommunikasjon. Kurset er utviklet for at studentene får en bred innføring i kommunikasjonsfeltet, Det skal danne grunnlaget for videre forståelse av kommunikasjonskonsepter i organisasjoner. Kursets hovedfokus er på på kommunikasjon som grunnleggende ferdighet i organisasjoner og i organisasjoners møter med sine interessenter.

Kursets innhold

Bakgrunn for kommunikasjon

 • Teoretisk bakgrunn
 • Historiske perspektiver og samtidsperspektiver
 • Stakeholder-teori og problemhåndtering

Kommunikasjonsprosesser og -ferdigheter

 • Oppfatte og forstå
 • Engasjere seg i muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon
 • Lytting og respons
 • Skape godt klima for kommunikasjon
 • Anvende kommunikasjon i ulike kulturer og samfunn

Kommunikasjonskontekst

 • Identitet
 • Personlige relasjoner
 • Grupper og team
 • Organisasjon, ledelse, public relations og markedsføring
 • Massekommunikasjon
 • Digitale medier og nett

Læringsmål

Studentene skal få grunnleggende kunnskap for å kunne fortsette sine studier i public relations og markedskommunikasjon.

Eksamensform

 • Presentasjon: 30%
 • Flervalgseksamen: 70%