Kursbeskrivelse

Kundemøte

Introduksjon

Målet med kurset er å gi studentene kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i fysisk butikk og den digital butikk kan gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges at møtet med kunden kan være en kombinasjon av fysisk- og digitalt møte. Og hvordan en kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet.

Kursets innhold

 • Selgers strategiske posisjon
 • Salg og ledelse
 • Salg og prosessene for kunde og selger
 • Betydningen av pris og produkt i salgsarbeidet
 • Det verbale og digitale språk
 • Digital forretningsforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Service som strategisk virkemiddel
 • Etikkens funksjon
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon
 • Personlig utvikling og trening

Læringsmål

 Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hvordan avdekke kundens behov i den digitale og den fysisk butikk
 • Hva er kundens motiv ved valg av digital- eller fysisk butikk.
 • Hvilken faktorer optimerer den digitale selger.
 • Hva er en tilpasset forretningskonversasjon
 • Hvilken rolle skal butikkselger ha fokus på
 • Hva skal et opplæringsprogram for butikkselgere inneholde

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%