Kursbeskrivelse

Kundemøte

Kursets innhold

 • Selgers strategiske posisjon
 • Salg og ledelse
 • Salg og prosessene for kunde og selger
 • Betydningen av pris og produkt i salgsarbeidet
 • Det verbale og digitale språk
 • Digital forretningsforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Service som strategisk virkemiddel
 • Etikkens funksjon
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon
 • Personlig utvikling og trening

Læringsmål

Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i butikk og på nett bør gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges at møtet med kunden kan være en kombinasjon av fysisk- og digitalt møte. Og hvordan en kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hva kriteriene for et vellykket salg er.
 • Hvilke faktorer optimerer den digitale selger.
 • Hvilken kompetanse er grunnleggende for å kunne sette opp planer for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet. Det være seg i butikk eller på nett.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%