Kursbeskrivelse

Kunst og designbransjen: Publikums­kommunikasjon og sosiale medier

Introduksjon

Bilder og visuell kultur tar en stadig større plass i dagens samfunn. Visuell kommunikasjon antar mange former ikke minst som kunst og design. Den visuelle kunsten stilles gjerne ut på spesialiserte arenaer som gallerier, kunsthaller og museer. Utstillinger utgjør en kjerne i kunstbransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Design er mer eller mindre overalt og preger vår opplevelse av varer, tjenester og omgivelser. Både kunst- og designbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Digitaliseringen betyr også at bransjene er i endring. Digitaliseringen betyr nye medier å uttrykke seg visuelt i og nye kanaler å markedsføre og kommunisere med et publikum. I kunst- og designbransjen er det spenn mellom det som skapes for uttrykkets egen skyld og det kommersielle. Kunstverk har en dobbel karakter som både åndsverk og varer på samme tid. Også kan design kan være åndsverk i tillegg til å være varer og tjenester som kjøpes og selges.

Kurset skal gi studenten innsikt i kunst- og designbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling, publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier.

Kursets innhold

  • Verdikjeder i kunst- og designbransjen 
  • Aktører og samspill i kunst- og designbransjen 
  • Publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier 
  • Kultur- og næringspolitiske forutsetninger 
  • Organisatoriske forhold 
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger 
  • Markedet for kunst og design
  • Det visuelle uttrykket i sentrum

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike typer virksomheter i kunst- og designbransjen. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumskommunikasjon innen disse bransjene med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, produsenter av visuelle uttrykk og som formidlingsarenaer og -kanaler. Andre emner er bransjenes historikk, kultur- og næringspolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%