Kursbeskrivelse

Ledelse av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Introduksjon

Det stilles strengere krav til organisasjoner innen kreativ næring enn tidligere. Dette har ført til at kulturledelse har blitt et eget fag for å beskrive mer spesifikke utfordringer og muligheter for ledere i kulturfeltet og kreativ næring.

Basert på generell ledelses- og organisasjonsteori samt forskning og kunnskap om kulturorganisasjoner belyser kurset flere utfordringer knyttet til ledelse av kreativ næring. Hvordan kombinere kunstneriske og kreative ambisjoner med økonomistyring? Hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid? Hvordan lede medarbeidere med høye krav til autonomi? Hvordan kombinere innovasjon og risiko med krav til resultater? Hvordan skape effektive grupper for kreative prosesser? Hvordan lykkes som frilanser? Hvordan skape vekst basert på frivillig arbeidskraft? Disse blir møtt med utgangspunkt i seks av de mest utbredte formene for organisering innen kreativ næring 1) institusjoner 2) grupper 3) begivenheter 4) frilansere 5) nettverk 6) produksjon.

Kursets innhold

  • RESPLO: Hvordan forstå resultater, omgivelser, struktur, prosesser og ledelse i kreativ næring?
  • Kulturledelse
  • Institusjoner - "Kunstfabrikken"
  • Grupper - "Verktstedet"
  • Begivenheter - "Festivalen"
  • Frilansere - "Frirommet"
  • Nettverk - "Nomadeleiren"
  • Produksjon - "Prosjektet"

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan de mest utbredte formene for organisering innen kreativ næring er forskjellige i forhold til ledelse, struktur, resultater, prosesser og omgivelser. Videre skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om ledelse og hvordan forskjellige typer ledelse gir resultater.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%