Kursbeskrivelse

Ledelse og styrearbeid i SMB

Introduksjon

I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser på ledelsesmessige og styringsrelaterte utfordringer i ulike faser i oppstartsbedrifters utvikling. Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kursets innhold

 • Styring, ledelse og oppstartbedrifters utvikling
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell, strategi og kapitalkilder
 • Ledelse av oppstartsbedrifter
 • Innovasjonsprosessen, intra- og entreprenørskap
 • Ledelse under usikkerhet og risiko
 • Aksjeloven og styrets oppgaver, styreansvar
 • Teamledelse og selvledelse- relevans for SMB

Læringsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om styringsprosesser og ledelsesutfordringer i oppstartsbedrifter, selvledelse og teamledelse
 • Lære om om styrets rolle og arbeidsform
 • Tilegne seg kunnskap om oppskalering og vekst

Eksamensform

 • Muntlig eksamen: 100%