Kursbeskrivelse

Live-bransjene

Introduksjon

Dette kurset tar for seg ulike live-baserte kulturopplevelser som omfatter festivaler, konserter, kulturhus, opera og teatre, ballett/dans og eventer. Live-bransjene produserer og tilbyr unike kultur- og fellesskapsopplevelser. Dette har en rekke konsekvenser for hvordan organisasjoner og prosjekter opererer og virker i praksis. Livebransjene skaper øyeblikkskunst, og publikum må besøke arrangementet på stedet, i motsetning til hvordan det digitale kulturkonsumet fungerer. Livebransjene er samtidig også berørt av digitaliseringen gjennom streaming av konserter og forestillinger, gjennom sosiale medier og digitale markedsføringsverktøy. Livebransjene har også stor betydning utover egen virksomhet: Turister reiser for å besøke livearrangementer, og liveaktører profilerer og utvikler steder.

Kursets innhold

  • Hva er livebransjene? - om hva det betyr økonomisk, kunstnerisk og organisatorisk at en kulturopplevelse er live
  • Aktører og verdikjeder
  • Verdiskaping, sysselsetting og lønnsomhet
  • Offentlige og private finansieringsformer; Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, kultursponsing og fondsfinansiering, publikumsinntekter, markedet mm
  • Forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og internmarkedet
  • Publikum og forbruksmønstre
  • Digitaliseringens muligheter og utfordringer for de performative livebransjene
  • Livebransjenes betydning for reiselivsnæringen, by- og stedsutvikling

Læringsmål

I kurset vil studentene tilegne seg kunnskaper om livebransjenes kjennetegn, aktører, finansieringsmåter, markeder, publikum, digitalisering og bransjenes betydning for reiseliv, byutvikling og merkevarebygging. Studentene vil også tilegne seg kunnskaper om offentlig og privat finansiering, samt kjennetegn ved ledelse av kreativ virksomhet.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%