Kursbeskrivelse

Markeds­kommunikasjon 3.0

Introduksjon

Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medielandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper. Derfor er det viktigere enn noen gang at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon har en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Kursets innhold

  • Grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori
  • Målgruppevalg; kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
  • Kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling og planlegging
  • Markedskommunikasjonsverktøy
  • Mediekanaler, særtrekk, egenskaper og samspill av kanaler 
  • Effektmåling og analyse av kommunikasjonsaktiviteter

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg forståelse for at i et nytt medielandskap blir det viktigere å jobbe inn mot et helhetssyn på virksomhetens markedskommunikasjon. Det handler om integrering og parallellitet som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjons-aktivitetene. Det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte markedsaktivitetene så vel som de ubetalte der brukerne i økende grad blir premissgiver for innholdet.

  • Ha detaljert kunnskap om planleggingsprosessen for markedskommunikasjon, herunder beskrive elementene i kommunikasjonsmiksen
  • Ha grunnleggende forståelse for at et digitalt medielandskap stiller nye krav til integrerte kommunikasjonsprosesser
  • Kjenne til planleggingsprosessen for kommunikasjonsaktiviteter

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%