Kursbeskrivelse

Matematikk for siviløkonomer

Introduksjon

Matematikk for siviløkonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i Økonomi og ledelse. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. En introduksjonsdel, med grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner i en variabel og derivasjon gjennomføres i høstsemesteret. I resten av høstsemesteret og vårsemesteret gjennomføres en videregående del, som bygger på introduksjonsdelen og inneholder mer avanserte temaer innen funksjoner i en variabel og derivasjon, ved siden av finansmatematikk og rekker, integrasjon, lineær algebra og matriseregning, og funksjoner i flere variable.

Kursets innhold

 • Grunnleggende algebra
 • Finansmatematikk og rekker
 • Funksjoner og grafer
 • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
 • Derivasjon med anvendelser
 • Integrasjon med anvendelser
 • Lineær algebra og matriseregning
 • Funksjoner i flere variabler
 • Optimering i flere variabler

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studenten ha bred innsikt i grunnleggende begreper, metoder og teorier i matematikk. Studenten skal ha bred kunnskap om grunnleggende algebra, finansmatematikk og rekker, lineær algebra og matriseregning, funksjoner i en og flere variabler, derivasjon og integrasjon, og spesialisert kunnskap om hvordan matematiske modeller og metoder kan brukes innen økonomi

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Flervalgseksamen: 20%
 • Innleveringsoppgave: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 80%