Kursbeskrivelse

Mikroøkonomi II

Introduksjon

Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold

  • Bransjedynamikk og prisutvikling
  • Markeder og effektivitet
  • Kapitalmarkedet
  • Arbeidsmarkedet
  • Skatt og offentlig politikk
  • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

  • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
  • Lære å benytte det mikroøkoniske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%