Kursbeskrivelse

Økonometri

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper. Kurset har en grunnleggende internasjonal innretning gjennom lærebok, anvendelser og fagets egenart. Kurset gir opplæring i digitale verktøy for å analysere data. 

Kursets innhold

 1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
 2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler.
 3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
 4. Intern og ekstern validitet
 5. Regresjon med paneldata
 6. Probit og logit regresjoner
 7. Regresjoner med instrumentvariabler
 8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om anvendelsen av regresjonsanalyse til å kvantifisere årsakssammenhenger.
 • Opparbeidet kunnskap om ulike regresjonsmodeller.
 • Opparbeidet dybdeforståelse av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene fra empiriske analyser kan tolkes kausalt.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%