Kursbeskrivelse

KLS 35X3 Oppstart av bedrift i kreativ næring

Introduksjon

Entreprenørskap er en nøkkelkompetanse i dagens arbeidsliv generelt og i kreativ næring spesielt. Kurset er lagt opp etter modell fra oppstartskurset ved bachelorstudiet i Entreprenørskap, men spisset mot kreativ næring.

Dette er et praksiskurs hvor studentene jobber med problemløsning, ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift innen kreativ næring. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap. delrapporteringer i forkant av hver forelesning gjennom korte statusvideoer. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kursets innhold

 • Entreprenørskap i kreativ næring
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registrering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside, etablere et team, registrere, starte opp og drifte 
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 60%
 • Presentasjon: 40%