Kursbeskrivelse

Produkt og prisstrategi

Introduksjon

Formålet med dette kurset er å gjøre studentene i stand til å påta seg rollen som produktsjef i en bedrift eller organisasjon. Kurset er utformet for å gi kunnskap og ferdighet knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal studentene lære å integrere kunnskap om forbrukeratferd, produkt (så vel varer som tjenester) og pris for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Kursets innhold

 • Produktledelse
 • Markedsplanlegging
 • Definere konkurransesituasjoner
 • Kategorianalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Forbrukeranalyse
 • Reposisjonering av produkter
 • Produktutviklingsstrategi
 • Økonomiske og psykologiske faktorers betydning for prissetting
 • Forbrukeres reaksjoner på prisendring
 • Prissegmentering
 • Prising av produktkombinasjoner
 • Interaktiv eller dynamisk prising
 • Utvikle produkt- og prismix

Læringsmål

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • utarbeide ulike produkt og prisstrategier, samt redegjøre for hvordan disse kan påvirke bedriftens konkurransefortrinn.
 • forklare betydningen av forbrukeratferd for produkt- og prisstyring
 • beskrive hvordan man kan analysere markedet for å skaffe seg produktrelevant forbrukerinnsikt.
 • beskrive hvordan ulike aspekter ved produktvalg og prissetting påvirker forbrukeradferd og derved valg av produkt- og prisstrategi.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 30%
 • Innleveringsoppgave: 70%