Kursbeskrivelse

Strategi II

Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kursets innhold

  • Strategiutviklingsprosesser
  • Strategi i aksjon
  • Strategisk ledelse, kultur, makt og forandring
  • Strategi og organisasjon

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

  • Utvikle en anerkjennelse av og forståelses for strategiutvikling og strategiimplementering
  • Utvikle en forståelse for forskjellige analysenivåer i vurderinger av strategiske problemstillinger og evne til å analysere problemer gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner

Eksamensform

  • Flervalgseksamen: 100%