Kursbeskrivelse

Tekst­forfatterkurs

Introduksjon

For å lykkes som aktør i PR og markedskommunikasjon, må man forstå prinsipper for god skriftlig kommunikasjon. Et dårlig skriftspråk svekker organisasjonens troverdighet utad, men også internt, spesielt for den som har skrevet teksten. Gode tekster, på sin side, starter med et godt forarbeid gjennom målrettet research, kartlegging og planlegging. Utformingen baseres på slik kunnskap, og tilpasses sjanger, modelleser og formål. I tillegg til å være godt skrevet, skal teksten også være korrekt med utgangspunkt i norsk standard.
Kunnskap tilegnet i dette kurset er verdifull og overførbar kompetanse til alt arbeid som forutsetter kommunikasjonsferdigheter.

Kursets innhold

Skriftlig kommunikasjonsroller i en virksomhet

Å gi virksomheten en stemme

 • Utgangspunktet for virksomhetens stemme
 • Hvem har ansvaret for å gi, utvikle og vedlikeholde virksomhetens stemme?
 • Hvordan man skal velge de formatene som passer virksomheten best
 • Spørsmål og svar, Budskap, Virksomhetsinformasjon, Faktaark
 • Virksomhetspresentasjon

Skriftlig mediekontakt

 • Pressemeldingen
 • Bakgrunnsnotatet
 • Kronikk, leserinnlegg og tilsvar
 • E-postkorrespondanse med journalist (det skriftlige intervjuet)
 • Taler

Skriftlig kommunikasjon i egne kanaler – eksterne målgrupper

 • Hjemmesider
 • Kundeaviser
 • Årsrapporter
 • Brosjyrer og andre publikasjoner
 • Virksomhetsannonsering
 • White papers
 • Foredrag, innlegg og taler

Direkte oppfølging

 • Enkeltpersoner, interesseorganisasjoner eller andre opinionsgrupper
 • Myndighetsorgan, leserinnlegg, bloggkommentarer etc.
 • Høringsuttalelser

De spesielle anledningene

 • Kriser, konflikter, restruktureringer og andre situasjoner som krever spesiell varsomhet i
 • Børsmeldinger, resultatvarsler

Juss og etikk

 • Lovverket man må ta høyde for når man skriver
 • Redaktøransvar og forhold til etiske retningslinjer
 • Å klage på redaksjonelt innhold
 • Å bygge forhold til journalister

Læringsmål

 • Mestre alle faser av skriveprosessen, helt fra idé og research til språkvask
 • Kunne orientere seg i et sjangerlandskap i endring
 • Forstå hvordan egen tekst oppfattes av andre

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%