Kursbeskrivelse

Utøvende kunst og live-kultur - KONTINUASJONSEKSAMEN

Introduksjon

Utøvende kunst er den kunsten som framføres foran et tilstedeværende publikum, ofte omtalt som øyeblikkets kunst. Teater, dans, musikk og opera regnes som utøvende kunstarter. Kurset dekker alt fra de mest eksperimentelle til de mest kommersielle delene av bransjen – fra samtidsmusikk til stand up. Musikken er her avgrenset til den klassiske musikken som blir spilt live av orkestre og ensembler i konsertsaler og på andre arenaer. Samtidig som vi opplever at stadig flere aktiviteter digitaliseres er interessen for å oppleve kultur live like stor som før. Denne bransjens kjerne i levende framføring byr imidlertid på en rekke økonomiske, markedsmessige og organisatoriske utfordringer som kurset vil ta for seg. I løpet av kurset skal studentene også trene på og utvikle sine ferdigheter i å formidle et budskap muntlig foran et publikum.

Kursets innhold

  • Den utøvende kunstens generelle kjennetegn, verdikjeder og bransjestruktur
  • Organisasjonsformer i bransjen
  • De utøvende virksomhetenes historikk
  • De utøvende kunstens kulturpolitikk og finansieringsformer
  • Markedsøkonomiske utfordringer i de utøvende kunstartene
  • Institusjoner, prosjekter, festivaler, nettverk og hybride former
  • Muntlig formidling

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om den utøvende kunstens historikk og kjennetegn. Studenten skal ha innsikt i verdikjeder og aktører, økonomi, organiserings- og finansieringsformer samt kulturpolitiske rammevilkår innen utøvende kunst. Videre skal studenten kunne analysere særtrekk ved de ulike kunstområdene som inngår i denne bransjen, dvs. teater, opera, dans og orkestermusikk.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 60%
  • Presentasjon: 40%