Kursbeskrivelse

Vekststrategi for oppstarts­bedrifter

Introduksjon

I dette kurset lærer en om vekststrategier og konsekvensen av disse, både i oppstartsbedrifter og i forbindelse med innovasjon i etablerte selskaper. En fokuserer på interne og eksterne forutsetninger for vekst, samt ulike vekststrategier. Studentene skal bli eksponert for de utfordringer som oppstår når en bedrift vokser, hva som skjer med bedriften og de menneskene som er involvert. Studentene får videre innblikk i vekstbaserte kriser og hvordan disse kan håndteres.

Kursets innhold

 • Eksterne og interne forutsetninger for vekst
 • Vekststrategier
 • Intraprenørskap og innovasjon
 • Lærende organisasjoner
 • Forretningsmodeller
 • IPR-strategi
 • Finansiering for vekst
 • Organisering av vekstbedrifter
 • Nettverksbygging og strategiske allianser
 • Likviditetsutfordringer ved vekst og vekstbaserte kriser
 • Kriser og omstilling

Læringsmål

I dette kurset skal studentene oppnå forståelse for interne og eksterne forutsetninger for vekst. Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike vekststrategier for nye virksomheter, samt modeller for innovasjon og intraprenørskap i etablerte virksomheter. Studentene skal forstå finansielle likviditetsutfordringer, og videre organisatoriske og personalmessige utfordringer ved organisering av bedrifter i vekst og vekstbaserte kriser.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 30%
 • Innleveringsoppgave: 70%