Kursbeskrivelse

Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Introduksjon

Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Kursets innhold

 • Sentrale skattemessige vurderingsregler
 • Beregning av utsatt skatt
 • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet
 • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
 • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
 • Andre emner knyttet til konsernregnskap
 • Internasjonal regnskapsregulering
 • Regnskapsteori
 • Kort om andre emner som regnskapsavleggelse for små foretak, noter og årsberetning

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Ervervet kunnskaper om beregning av skatteposter i årsregnskapet og utarbeidelse av konsernregnskap.
 • Opparbeidet innsikt i regnskapsteoretiske emner i lys av internasjonal regnskapsutvikling.
 • Tilegnet seg kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 40%
 • Skriftlig eksamen: 60%