Kursbeskrivelse

DIG XXX2 Viral kommunikasjon og engasjement (planlagt høst -19/vår-20)

Introduksjon

Kurset består av tre deler: Innholdsmarkedsføring, merkevarebygging og krisekommunikasjon. Det er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter. Engasjement kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

 • Innholdsproduksjon og viral spredning
 • Digital historiefortelling og audiovisuelle virkemidler
 • Effekter av merkevarer
 • Merkeverdikjeden
 • Påvirkning av holdninger, brukeropplevelser og atferd
 • Kunderelasjoner, nettverkssamfunn og mobilisering
 • Kommunikasjonsarbeid før, under og etter en krise
 • Bruk av digitale medier i krisekommunikasjon

Kursets innhold

 • Grunnleggende kommunikasjonsteorier og modeller
 • Ulilke former for kommunikasjon
 • Relasjoner til interessegrupper, omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen PR, samt målemetoder
 • Teorier om påvirkning og overtalelse fra sosialpsykologi

Kurset går over to semester og består av 3 deler:

Del 1 Introduksjon til innholdsmarkedsføring

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid; design og grafisk arbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. «influensers»
 • Tekster, bilder og etisk dømmekraft

Del 2 Merkevarebygging og engasjement

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet

Del 3 Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen