Kursbeskrivelse

Avgiftsrett

Introduksjon

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betydelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Kurset er en fordypning i avgiftsrettslige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske og teoretiske oppgaver.

OBS!

Kurset er overlappende med;

 • JUR 3601 Skatt og avgift, 15 studiepoeng tilhørende regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon

Studenter som skal videre på regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon vil ikke få uttelling for valgkurset ELE 3761 Avgiftsrett, 7,5 studiepoeng på sitt vitnemål.

Kursets innhold

Kurset omfatter alle de sentrale emnene i merverdiavgiftsloven:

 • De sentrale begreper/definisjoner i merverdiavgiftsloven
 • Avgiftssubjektene
 • Unntak fra loven
 • Avgiftsberegningen, avansemetoden
 • Uttak
 • Fritak for merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift, forholdsmessig fordeling og justering
 • Offentlig sektor - kompensasjonsordningen for kommuner med flere
 • Innførsel - transaksjoner over landegrensene

I tillegg omfatter kurset en innføring i reglene for merverdiavgift (VAT) innen EU.

Læringsmål

Under læringsprosessen skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder, tolkning og anvendelse av merverdiavgiftsloven.
 • Opparbeide seg inngående kunnskap om de sentrale emner innen merverdiavgiftsloven, se nedenfor.
 • Tilegne seg oversikt over hovedprinsippene for merverdiavgift innen EU.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%