Kursbeskrivelse

Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Introduksjon

Personlig utvikling og ledertrening er sentralt i kurset. Målgruppen er studenter som ønsker forberedelse til en rolle som leder, konsulent eller rådgiver. Det vitenskapelige fundamentet er positiv psykologi. Coaching og mentoring blir brukt som praktiske verktøy.

Kursets innhold

Referanseramme

 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønskerå fortelle om og til meg selv.
 • Kunne anvende de forskjellige aspekter ved relasjonsledelse
 • Kunne bruke relasjonsledelse sine elementer til å vise mot, ha en økt dialog og kommunikasjon

Selvledelse

 • Identifisere og utvikle egne talenter. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Den retoriske prosess. Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator

Teamledelse

 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Konflikt og konfliktløsning. Identifisering av egen maktbase
 • Lære seg til å gi og ta i mot tilbakemelding

Læringsmål

Hovedmålet er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg:

 • Innsikt i elementene i relasjonsledelse
 • Økt innsikt i og bevistthet om egne relasjoner
 • Kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament
 • Forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%