Kursbeskrivelse

Matematikk valgfag

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

Kursets innhold

  • Lineær algebra og vektorregning
  • Sannsynlighetsteori
  • Differensiallikninger
  • Optimal kontrollteori

Læringsmål

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:

  • Kjenne til viktige begreper innen lineær algebra og vektorregning, som matriser, vektorer og kvadratiske former, og vite hvordan disse kan brukes i optimering og multivariat statistikk.
  • Forstå sannsynlighetsmodeller fra en matematisk synsvinkel.
  • Kjenne begrepet differensiallikning og vite hvordan differensiallikninger kan brukes til modellering.
  • Forstå grunnlaget for variasjonsregning og optimal kontrollteori og vite hvordan denne teorien kan brukes i samfunnsøkonomi.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%