Kursbeskrivelse

Mikroøkonomisk analyse

Introduksjon

Hovedformålet med dette kurset er å tilføre studentene grunnleggende forståelse om markeders virkemåte og om hvordan prisene blir dannet. Studentene skal forstå de økonomiske prinsippene til grunn for tilbud og etterspørsel, prisdannelsen under ulike markedsformer og konkurransens betydning for effektivitet. Studentene skal også få innsikt i ulike kilder til ineffektivitet i økonomien, og hvordan offentlige økonomiske beslutninger kan påvirke effektiviteten.

Kursets innhold

Del 1 Introduksjon og oversikt

 • Sentrale begreper i samfunnsøkonomisk analyse
 •  Handel og komparative fortrinn

Del 2 Innføring i mikroøkonomisk analyse

 • Generelt om tilbud og etterspørsel
 • Konsumentenes tilpasning i markeder - etterspørselen etter konsumgoder
 • Bedrifters kostnadsstruktur og tilbud av varer og tjenester
 • Prisdannelsen

Del 3 Økonomisk effektivitet

 • Den "usynlige hånd"
 • Kilder til ineffektivitet og grunnlaget for offentlige inngrep
 • Virkninger av offentlige inngrep·

Del 4 Prisbeslutninger i imperfekte markeder

 • Monopol og andre former for imperfekt konkurranse
 • Prisdiskriminering
 • Asymmetrisk informasjon
 • Spillteori

Læringsmål

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder påvirker effektiviteten i økonomien under ulike konkurranseformer (perfekt konkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse)

 

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%