Kursbeskrivelse

Opplevelsesdesign: produkt og marked

Introduksjon

Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet og opplevelsesdesign i opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Kursets innhold

 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon.
 • Verdiskaping.
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Arenaer for opplevelse.
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Opplevelse som prosess. 
 • Opplevelsedesign:
 • Designprinsipper. 
 • Cocreation (samskaping).
 • Opplevelsesrommet.
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner.
 • Storytelling.
 • Autentisitet.
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging.
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som konsept og i praksis. Studentene skal tilegne seg forståelse av produsentenes utfordringer og kundenes atferd knyttet til opplevelsesprodukter. Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forstå grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter av emnet.
 

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%