Kursbeskrivelse

Personlig økonomi

Introduksjon

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset belyser økonomiske behov (med nødvendig jus) i et tidsperspektiv, herunder arv, arvespørsmål, generasjonsskifte, folketrygd og pensjon, skatt, samt relevante juridiske emner som konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Kurset kan ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i finans grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

Kursets innhold

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Familiebudsjett
 • Lån, finansiering og lønnsomhetsbegrepet
 • Rentebegrep, noe finansmatematikk
 • Leie eller eie
 • Grunnleggende sparefilosofi, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond
 • Finansielle plasseringer, sparing og forsikring
 • Kjøp og finansiering av bolig

Arv og arvespørsmål

 • Arv og skatt
 • Generasjonsskifte, hytte,hus og andre verdier

Grunnleggende økonomi og skatt

 • Introduksjon av skattebegreper og skatteregler
 • Regler for personbeskatning, inntekt og formue
 • Boligbeskatning

Folketrygd og pensjon

 • I tillegg til utregninger av pensjonsstørrelser så tar også pensumet for seg hvilke valgmuligheter som i hovedsak finnes, rent juridisk.
 • Opptjening av pensjon i folketrygden
 • Ulike former for tjenestepensjon
 • Etterlattepensjon
 • Privat pensjonssparing, fripoliser

Relevante juridiske emner

 • Umyndige, verge og Fylkesmannen
 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap mens samlivet varer og ved oppløsning
 • Gjeldsordningsloven

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Lært om privatøkonomiske emner som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd.
 • De skal øves i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og at endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%