Kursbeskrivelse

Reklame og testing

Introduksjon

Det har blitt stadig mer kritisk viktig å utforme reklame som skiller seg ut og er effektiv. For det første må reklame skape engasjement hos mottaker og dette klarer man ved å lage reklamer som er annerledes og uventet, men samtidig har relevans for målgruppen. Dette oppnår man gjennom såkalte kreative budskap. Kurset vektlegger derfor innsikt i kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming. For det annet må all reklame testes for å sikre effektivitet. Det gjøres for det første ved å preteste kampanjen før den gjennomføres. Kurset gjennomgår derfor ulike metoder for pretesting. Deretter er det selvsagt kritisk viktig å finne ut av om kampanjen faktisk har fungert, slik at det også vil bli gitt en grundig innføring i ulike metoder for posttesting.
For å kunne gjennomføre testing trenger man en grundig forståelse for metoder og metodikk, samt for kvalitativ og kvantitativ analyse, slik at kurset vektlegger metodisk rigorøsitet.

Kursets innhold

 • Reklamens relevans og kreativitet
 • Hva skal vi si? Selgende budskap
 • Hvordan skal vi si det? Reklameutforming
 • Innsikt som grunnlag for kreativitet
 • Hvordan skape “den store idèen?
 • Kreative prosesser og kreativ tenking
 • Metoder for pretesting av kampanjer
 • Metoder for postttesting av kampanjer
 • Reklamens effektivitet

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i mottakers bakgrunn
 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming
 • Etablert kunnskap om fremgangsmåten for å skape gode ideer med utgangspunkt i kundens briefing
 • Kunnskap om hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at en reklamekampanje skal være effektiv, effektivitet forstått som oppnåelse av kommunikasjonsmål
 • Kunnskap om de viktigste metoder for pre- og posttesting av kampanjer

 

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%